FMX.Sensors.TOrientationSensor

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Sensors.TSensorFMX.Types.TFmxObjectSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTOrientationSensor

Delphi

TOrientationSensor = class (TSensor<TCustomOrientationSensor>)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TOrientationSensor : public TSensor__1<System::Sensors::TCustomOrientationSensor*>

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Sensors.pas
FMX.Sensors.hpp
FMX.Sensors FMX.Sensors


説明

TCustomOrientationSensor のラッパーです。

関連項目