Data.SqlExpr.TSqlServerMethod

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Data.SqlExpr.TCustomSQLDataSetData.DB.TDataSetSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTSqlServerMethod

Delphi

TSqlServerMethod = class(TCustomSQLDataSet)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TSqlServerMethod : public TCustomSQLDataSet

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
Data.SqlExpr.pas
Data.SqlExpr.hpp
Data.SqlExpr Data.SqlExpr


説明

DataSnap サーバー メソッドを呼び出し、そこから結果を取得する TDataSet

関連項目