FMX.Graphics.TCanvas.FFont

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

FFont: TFont;

C++

TFont* FFont;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field protected
FMX.Graphics.pas
FMX.Graphics.hpp
FMX.Graphics TCanvas


説明

TCanvas 上にテキストを記述する際に使用する、TFont を保持します。

関連項目