FMX.Platform.Win.TWinWindowHandle.Wnd

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Wnd: HWND read FWnd;

C++

__property HWND Wnd = {read=FWnd, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.Platform.Win.pas
FMX.Platform.Win.hpp
FMX.Platform.Win TWinWindowHandle

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。