API:Data.Bind.Components.TCustomBindLink

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Data.Bind.Components.TExpressionsBindComponentData.Bind.Components.TActivatedContainedBindComponentData.Bind.Components.TCommonBindComponentTCustomBindLink

Delphi

TCustomBindLink = class(TExpressionsBindComponent, IBindLink, IBindActivate, IBindTrack)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TCustomBindLink : public TExpressionsBindComponent

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
Data.Bind.Components.pas
Data.Bind.Components.hpp
Data.Bind.Components Data.Bind.Components

説明


アクティブにできるバインディング コンポーネントの基底クラスです。

Data.Bind.Components.TCustomBindLink は Data.Bind.Components.TActivatedContainedBindComponent を継承しています。以下の内容はすべて Data.Bind.Components.TActivatedContainedBindComponent を参照しています。


アクティブにできるバインディング コンポーネントの基底クラスです。


TActivatedContainedBindComponent は、ユーザーによって、または自動的にアクティブにできます。

関連項目