Datasnap.DSClientRest.TDSRESTChannelEventItem.CallbackId

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

CallbackId: string;

C++

System::UnicodeString CallbackId;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field public
Datasnap.DSClientRest.pas
Datasnap.DSClientRest.hpp
Datasnap.DSClientRest TDSRESTChannelEventItem


説明

追加または削除されたコールバックの ID です。

関連項目