Datasnap.DSClientRest.TDSRestCallbackLoop

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

System.TObjectTDSRestCallbackLoop

Delphi

TDSRestCallbackLoop = class

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TDSRestCallbackLoop : public System::TObject

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
Datasnap.DSClientRest.pas
Datasnap.DSClientRest.hpp
Datasnap.DSClientRest Datasnap.DSClientRest


説明

DataSnap REST のコールバック ループを実装したものです。

TDSRestCallbackLoop クラスを使用すると、DataSnap REST のコールバック ループを実装できます。

関連項目