FMX.ASE.Lexer.TASETokenHelper

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TASETokenHelper = record helper for TASEToken

C++

/*Helper*/typedef void *TASETokenHelper;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
helper
typedef
public
FMX.ASE.Lexer.pas
FMX.ASE.Lexer.hpp
FMX.ASE.Lexer FMX.ASE.Lexer


説明

内部使用用。TASETokenHelper は、スコープ付き列挙値、FMX.ASE.Lexer.TASEToken 型に対してフィールドを提供する、レコード ヘルパです。

関連項目