FMX.Layouts.TGridPanelLayout.TControlItem

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TControlItem = class(TCollectionItem)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TControlItem : public System::Classes::TCollectionItem

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Layouts.pas
FMX.Layouts.hpp
FMX.Layouts TGridPanelLayout

説明

TControlItem は、TControlCollection コレクション内の 1 つのコントロール項目を表します。


関連項目