FMX.Maps.TCustomMapView

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Controls.TControlFMX.Types.TFmxObjectSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTCustomMapView

Delphi

TCustomMapView = class(TControl)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TCustomMapView : public Fmx::Controls::TControl

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Maps.pas
FMX.Maps.hpp
FMX.Maps FMX.Maps


説明

マップのビューを表示するコントロールの基底クラスです。

関連項目