FMX.Types.IRotatedControl

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IRotatedControl = interface

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{9EACF441-30E1-467D-88DA-CC8B2977758F}") IRotatedControl  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
FMX.Types.pas
FMX.Types.hpp
FMX.Types FMX.Types

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。