Vcl.ComCtrls.TTreeNode.GetHandle

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function GetHandle: HWND;

C++

HWND __fastcall GetHandle();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
Vcl.ComCtrls.pas
Vcl.ComCtrls.hpp
Vcl.ComCtrls TTreeNode

説明

Handle プロパティを返します。

GetHandle メソッドを呼び出すことは Handle プロパティを読み出すことと同じです。

関連項目