Vcl.Controls.TMarginSize

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

type TMarginSize = 0..2147483647;

C++

typedef int TMarginSize;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
type
typedef
public
Vcl.Controls.pas
Vcl.Controls.hpp
Vcl.Controls Vcl.Controls

説明

TMarginSize は、コントロールのマージンの境界を指定します。

TMarginSize は、コントロールのマージン サイズの最大値と最小値を指定する範囲型です。

関連項目