Vcl.Dialogs.TFindReplaceFunc

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

C++

typedef HWND __stdcall (*TFindReplaceFunc)(tagFINDREPLACEW &FindReplace);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
typedef public Vcl.Dialogs.hpp Vcl.Dialogs Vcl.Dialogs

説明

TFindDialog および TReplaceDialog で使われる内部関数です。

TFindReplaceFunc は、次に現れる検索対象テキストを検索または置換するために、TFindDialog および TReplaceDialog で内部的に使われる関数です。

関連項目