Vcl.ExtCtrls.TControlItem

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

System.Classes.TCollectionItemSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTControlItem

Delphi

TControlItem = class(TCollectionItem)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TControlItem : public System::Classes::TCollectionItem

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
Vcl.ExtCtrls.pas
Vcl.ExtCtrls.hpp
Vcl.ExtCtrls Vcl.ExtCtrls

説明

コレクション内の 1 つの項目を表わします。

TControlItem は、TControlCollection 内の 1 つの項目です。

関連項目