Vcl.Forms.TCustomForm.SnapBuffer

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property SnapBuffer: Integer read FSnapBuffer write FSnapBuffer;

C++

__property int SnapBuffer = {read=FSnapBuffer, write=FSnapBuffer, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Vcl.Forms.pas
Vcl.Forms.hpp
Vcl.Forms TCustomForm

説明

スクリーンスナップの距離を指定します。

ScreenSnap が true のとき,SnapBuffer は,フォームをスクリーンの縁にスナップする前にフォームの縁とスクリーンの縁の間の最大の距離をピクセルで表します。

関連項目