FireDAC.Phys.OracleWrapper.TOCISubscription のプロパティ

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

継承Protected
_CALLBACKpublic
CTXpublic
DisposedprotectedDisposed は、このオブジェクトの現在の状態を示す読み取り専用プロパティです。
Envpublic
Handlepublic
HTypepublic
IPADDRpublic
NAMESPACEpublic
Ownerpublic
OwnHandlepublic
OwningObjpublic
PAYLOADpublic
PORTNOpublic
QOSFLAGSpublic
RECPTpublic
RECPTPRESpublic
RECPTPROTOpublic
TIMEOUTpublic
Valuepublic