API:IBX.IBDatabase.TIBFileName

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

type TIBFileName = UnicodeString;

C++

typedef System::UnicodeString TIBFileName;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
type
typedef
public
IBX.IBDatabase.pas
IBX.IBDatabase.hpp
IBX.IBDatabase IBX.IBDatabase

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。