API:IBX.IBExtract.TExtractObjectType

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TExtractObjectType =
(eoDatabase, eoDomain, eoTable, eoView, eoProcedure, eoFunction,
eoGenerator, eoException, eoBLOBFilter, eoRole, eoTrigger, eoForeign,
eoIndexes, eoChecks, eoData, eoEUAUser, eoEncryption, eoGrants,
eoSubscription, eoTableSpaces , eoCollations, eoCharSets );

C++

enum DECLSPEC_DENUM TExtractObjectType : unsigned char { eoDatabase, eoDomain, eoTable, eoView, eoProcedure, eoFunction, eoGenerator, eoException, eoBLOBFilter, eoRole, eoTrigger, eoForeign, eoIndexes, eoChecks, eoData, eoEUAUser, eoEncryption, eoGrants, eoSubscription, eoTableSpaces, eoCollations, eoCharSets };

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
enum public
IBX.IBExtract.pas
IBX.IBExtract.hpp
IBX.IBExtract IBX.IBExtract

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。