API:IBX.IBSQL.TIBSQL.Database

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Database: TIBDatabase read GetDatabase write SetDatabase;

C++

__property Ibx::Ibdatabase::TIBDatabase* Database = {read=GetDatabase, write=SetDatabase};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
IBX.IBSQL.pas
IBX.IBSQL.hpp
IBX.IBSQL TIBSQL

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。