API:REST.JsonReflect.TReverterEvent.SetTypeObjectReverter

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetTypeObjectReverter(Reverter: TTypeObjectReverter);

C++

void __fastcall SetTypeObjectReverter(_di_TTypeObjectReverter Reverter);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
REST.JsonReflect.pas
REST.JsonReflect.hpp
REST.JsonReflect TReverterEvent

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。