API:System.Bluetooth.TBluetoothUUIDHelper.GetBluetoothUUID

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

class function GetBluetoothUUID(const A16bitsUUID: TBluetooth16bitsUUID): TBluetoothUUID;

C++

__classmethod GUID __fastcall GetBluetoothUUID(const System::Word A16bitsUUID);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
System.Bluetooth.pas
System.Bluetooth.hpp
System.Bluetooth TBluetoothUUIDHelper

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。