API:System.Classes.IObserver

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IObserver = interface

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{B03253D8-7720-4B68-B10A-E3E79B91ECD3}") IObserver  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
System.Classes.pas
System.Classes.hpp
System.Classes System.Classes

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。