API:System.Classes.IVCLComObject

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IVCLComObject = interface

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{E07892A0-F52F-11CF-BD2F-0020AF0E5B81}") IVCLComObject  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
System.Classes.pas
System.Classes.hpp
System.Classes System.Classes

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。