API:System.Net.URLClient.TCertificateHelper

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TCertificateHelper = record helper for TCertificate

C++

/*Helper*/typedef void *TCertificateHelper;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
helper
typedef
public
System.Net.URLClient.pas
System.Net.URLClient.hpp
System.Net.URLClient System.Net.URLClient

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。