API:System.Sensors.TCustomLocationSensor.Regions

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Regions: TRegionList read FRegions;

C++

__property TRegionList* Regions = {read=FRegions};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
System.Sensors.pas
System.Sensors.hpp
System.Sensors TCustomLocationSensor

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。