API:System.Sensors.TCustomLocationSensor.TProperties

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

type TProperties = set of TCustomLocationSensor.TProperty;

C++

typedef System::Set<TProperty, _DELPHI_SET_ENUMERATOR(TProperty::Latitude), _DELPHI_SET_ENUMERATOR(TProperty::CountryRegion)> TProperties;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
set
typedef
public
System.Sensors.pas
System.Sensors.hpp
System.Sensors TCustomLocationSensor

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。