API:System.Sensors.TSensorArray

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

type TSensorArray = array of TCustomSensor;

C++

typedef System::DynamicArray<TCustomSensor*> TSensorArray;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
array
typedef
public
System.Sensors.pas
System.Sensors.hpp
System.Sensors System.Sensors

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。