Data.DB.TObjectField.SetDataSet

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetDataSet(ADataSet: TDataSet); override;

C++

virtual void __fastcall SetDataSet(TDataSet* ADataSet);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
Data.DB.pas
Data.DB.hpp
Data.DB TObjectField

説明

フィールドを指定されたデータセットに追加します。

SetDataSet は、フィールドを ADataSet データセットに追加します。

関連項目