Data.DBXCommon.TDBXContext.OnError

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property OnError:    TDBXErrorEvent read FOnError write SetOnError;

C++

__property TDBXErrorEvent OnError = {read=FOnError, write=SetOnError};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
event public
Data.DBXCommon.pas
Data.DBXCommon.hpp
Data.DBXCommon TDBXContext

説明

TDBXErrorEvent ハンドラ。

このプロパティは,TDBXErrorEvent ハンドラを保持します。

関連項目