Data.DBXJSONReflect.TReverterEvent.SetStringReverter

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetStringReverter(const Reverter: TStringReverter);

C++

void __fastcall SetStringReverter(const _di_TStringReverter Reverter);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
Data.DBXJSONReflect.pas
Data.DBXJSONReflect.hpp
Data.DBXJSONReflect TReverterEvent


説明

逆シリアライズされるも文字列のフィールドの逆変換コンバータを設定します。

SetStringsReverter メソッドは、逆シリアライズされる文字列のフィールドの逆変換コンバータを設定します。

関連項目