Datasnap.DSServer.TDSServerClass.GetDSClass

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function GetDSClass: TDSClass; override;

C++

virtual Datasnap::Dsreflect::TDSClass* __fastcall GetDSClass();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function protected
Datasnap.DSServer.pas
Datasnap.DSServer.hpp
Datasnap.DSServer TDSServerClass

説明


このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。