FMX.Controls3D.TControl3D.CalculateAbsoluteMatrix

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function CalculateAbsoluteMatrix: TMatrix3D; virtual;

C++

virtual System::Math::Vectors::TMatrix3D __fastcall CalculateAbsoluteMatrix();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function protected
FMX.Controls3D.pas
FMX.Controls3D.hpp
FMX.Controls3D TControl3D

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。