FMX.Graphics.TCanvas.FinalizeBitmap

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

class procedure FinalizeBitmap(var Bitmap: THandle);

C++

__classmethod void __fastcall FinalizeBitmap(NativeUInt &Bitmap);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
FMX.Graphics.pas
FMX.Graphics.hpp
FMX.Graphics TCanvas

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。