FMX.Graphics.TTextSettingsClass

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TTextSettingsClass = class of TTextSettings;

C++

typedef System::TMetaClass* TTextSettingsClass;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
classref
typedef
public
FMX.Graphics.pas
FMX.Graphics.hpp
FMX.Graphics FMX.Graphics

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。