FMX.Grid.TCustomNumberColumn

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Grid.TColumnFMX.Controls.TControlFMX.Types.TFmxObjectSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTCustomNumberColumn

Delphi

TCustomNumberColumn = class(TColumn)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TCustomNumberColumn : public TColumn

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Grid.pas
FMX.Grid.hpp
FMX.Grid FMX.Grid


説明

数値を表示するための特殊な列タイプ。

テキストは常に右揃えで、セル エディタは、モバイル デバイスにおいて、デフォルトでは数値キーボードを使用します。