FMX.WebBrowser.TCustomWebBrowser.ShouldStartLoading

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure ShouldStartLoading(const URL: string);

C++

void __fastcall ShouldStartLoading(const System::UnicodeString URL);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
FMX.WebBrowser.pas
FMX.WebBrowser.hpp
FMX.WebBrowser TCustomWebBrowser


説明

OnShouldStartLoadWithRequest イベントを呼び出します。

ShouldStartLoading メソッドを使用すると、明示的に OnShouldStartLoadWithRequest イベントを発生させることができます。

関連項目