FireDAC.Phys.IBWrapper.TIBDatabase.num_wal_buffers

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property num_wal_buffers: Integer index isc_info_num_wal_buffers read GetDatabaseInfoInt;

C++

__property int num_wal_buffers = {read=GetDatabaseInfoInt, index=38, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FireDAC.Phys.IBWrapper.pas
FireDAC.Phys.IBWrapper.hpp
FireDAC.Phys.IBWrapper TIBDatabase

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。