FireDAC.Phys.Intf.TFDPhysEscapeFunction

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TFDPhysEscapeFunction = (efASCII, efLTRIM, efREPLACE, efRTRIM, efABS,
efCOS, efEXP, efFLOOR, efMOD, efPOWER, efROUND, efSIGN, efSIN, efSQRT, efTAN,
efDECODE, efBIT_LENGTH, efCHAR, efCHAR_LENGTH, efCONCAT, efINSERT,
efLCASE, efLEFT, efLENGTH, efLOCATE, efOCTET_LENGTH, efPOSITION, efREPEAT, efRIGHT,
efSPACE, efSUBSTRING, efUCASE, efACOS, efASIN, efATAN, efATAN2, efCOT, efCEILING,
efDEGREES, efLOG, efLOG10, efPI, efRADIANS, efRANDOM, efTRUNCATE, efCURDATE,
efCURTIME, efNOW, efDAYNAME, efDAYOFMONTH, efDAYOFWEEK, efDAYOFYEAR, efEXTRACT,
efHOUR, efMINUTE, efMONTH, efMONTHNAME, efQUARTER, efSECOND, efTIMESTAMPADD,
efTIMESTAMPDIFF, efWEEK, efYEAR, efCATALOG, efSCHEMA, efIFNULL, efIF, efCONVERT,
efLIMIT, efNONE);

C++

enum DECLSPEC_DENUM TFDPhysEscapeFunction : unsigned int { efASCII, efLTRIM, efREPLACE, efRTRIM, efABS, efCOS, efEXP, efFLOOR, efMOD, efPOWER, efROUND, efSIGN, efSIN, efSQRT, efTAN, efDECODE, efBIT_LENGTH, efCHAR, efCHAR_LENGTH, efCONCAT, efINSERT, efLCASE, efLEFT, efLENGTH, efLOCATE, efOCTET_LENGTH, efPOSITION, efREPEAT, efRIGHT, efSPACE, efSUBSTRING, efUCASE, efACOS, efASIN, efATAN, efATAN2, efCOT, efCEILING, efDEGREES, efLOG, efLOG10, efPI, efRADIANS, efRANDOM, efTRUNCATE, efCURDATE, efCURTIME, efNOW, efDAYNAME, efDAYOFMONTH, efDAYOFWEEK, efDAYOFYEAR, efEXTRACT, efHOUR, efMINUTE, efMONTH, efMONTHNAME, efQUARTER, efSECOND, efTIMESTAMPADD, efTIMESTAMPDIFF, efWEEK, efYEAR, efCATALOG, efSCHEMA, efIFNULL, efIF, efCONVERT, efLIMIT, efNONE };

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
enum public
FireDAC.Phys.Intf.pas
FireDAC.Phys.Intf.hpp
FireDAC.Phys.Intf FireDAC.Phys.Intf

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。