IBX.IBScript.TIBScript.Stats

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Stats : TIBScriptStats read FStats;

C++

__property TIBScriptStats* Stats = {read=FStats};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
IBX.IBScript.pas
IBX.IBScript.hpp
IBX.IBScript TIBScript

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。