Soap.InvokeRegistry.TRemotableClassRegistry.RegisterExternalPropName

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure RegisterExternalPropName(Info: PTypeInfo; const InternalName: string; const ExternalName: InvString);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure public Soap.InvokeRegistry.pas Soap.InvokeRegistry TRemotableClassRegistry

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。