System.Sensors.TCustomLightSensor.TProperty

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TProperty = (Lux, Temperature, Chromacity);

C++

enum class DECLSPEC_DENUM TProperty : unsigned char { Lux, Temperature, Chromacity };

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
enum public
System.Sensors.pas
System.Sensors.hpp
System.Sensors TCustomLightSensor


説明

センサプロパティを表す型。

この型のインスタンスは、次のプロパティのいずれも表現することができます:

関連項目