System.Sensors.TCustomLocationSensor.PostalCode

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property PostalCode: string index TProperty.PostalCode read GetStringProperty;

C++

__property System::UnicodeString PostalCode = {read=GetStringProperty, index=11};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
System.Sensors.pas
System.Sensors.hpp
System.Sensors TCustomLocationSensor


説明

住所の郵便表記または郵便番号の取得メソッド。

関連項目