System.Sensors.TSensorManager.TSensorManagerType

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TSensorManagerType = class of TSensorManager;

C++

typedef System::TMetaClass* TSensorManagerType;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
classref
typedef
public
System.Sensors.pas
System.Sensors.hpp
System.Sensors TSensorManager


説明

TSensorManager のこのインスタンスのクラス。