System.Tether.Manager.TTetheringManager.FindRegisteredProfile

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function FindRegisteredProfile(const AProfileId: string): TTetheringProfile;

C++

TTetheringProfile* __fastcall FindRegisteredProfile(const System::UnicodeString AProfileId);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
System.Tether.Manager.pas
System.Tether.Manager.hpp
System.Tether.Manager TTetheringManager


説明

指定されたプロファイル識別子を持つ登録済みプロファイルを返します。

関連項目