System.Tether.Manager.TTetheringProfile.Version

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Version: Integer read FVersion;

C++

__property int Version = {read=FVersion, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
System.Tether.Manager.pas
System.Tether.Manager.hpp
System.Tether.Manager TTetheringProfile


説明

テザリング プロファイルのバージョン。

Version は、FVersion を読み込みます。

TTetheringAdapter.ProfilesInfo は、ProfileVersionSystem.Tether.Manager.TTetheringProfile.Version として設定します。

関連項目