System.WideStrings.IWideStringsAdapter

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IWideStringsAdapter = interface

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{25FE0E3B-66CB-48AA-B23B-BCFA67E8F5DA}") IWideStringsAdapter  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
System.WideStrings.pas
System.WideStrings.hpp
System.WideStrings System.WideStrings

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。