System.Win.ScktComp.TCMSocketMessage

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

 TCMSocketMessage = record
  Msg: Cardinal;
  MsgFiller: TDWordFiller;
  Socket: TSocket;
  SelectEvent: Word;
  SelectError: Word;
  SelectEventErrorFiller: TDWordFiller;
  Result: LRESULT;
 end;

C++

struct DECLSPEC_DRECORD TCMSocketMessage
{
public:
  unsigned Msg;
#ifndef _WIN64
#else /* _WIN64 */
  Winapi::Messages::TDWordFiller MsgFiller;
#endif /* _WIN64 */
  NativeInt Socket;
  System::Word SelectEvent;
  System::Word SelectError;
#ifndef _WIN64
#else /* _WIN64 */
  Winapi::Messages::TDWordFiller SelectEventErrorFiller;
#endif /* _WIN64 */
  NativeInt Result;
};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
record
struct
public
System.Win.ScktComp.pas
System.Win.ScktComp.hpp
System.Win.ScktComp System.Win.ScktComp

説明

内部的に使用されます。

TCMSocketMessage は内部実装で使用されるため、使用しないでください。