FireDAC.Phys.ODBCWrapper.TODBCSelectItem のプロパティ

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

継承Protected
AUTO_UNIQUE_VALUEpublic
BASE_CATALOG_NAMEpublic
BASE_COLUMN_NAMEpublic
BASE_SCHEMA_NAMEpublic
BASE_TABLE_NAMEpublic
ColumnSizepublic
DATETIME_INTERVAL_CODEpublic
DATETIME_INTERVAL_PRECISIONpublic
DisposedprotectedDisposed は、このオブジェクトの現在の状態を示す読み取り専用プロパティです。
FIXED_PREC_SCALEpublic
IsFixedLenpublic
Namepublic
NULLABLEpublic
Positionpublic
PRECISIONpublic
ROWVERpublic
Scalepublic
SEARCHABLEpublic
SQLDataTypepublic
TYPE_NAMEpublic
UDT_ASSEMBLY_TYPE_NAMEpublic
UDT_CATALOG_NAMEpublic
UDT_SCHEMA_NAMEpublic
UDT_TYPE_NAMEpublic
UNSIGNEDpublic
UPDATABLEpublic
XML_SCHEMACOLLECTION_CATALOG_NAMEpublic
XML_SCHEMACOLLECTION_NAMEpublic
XML_SCHEMACOLLECTION_SCHEMA_NAMEpublic