System.Net.HttpClient.IHTTPResponse

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IHTTPResponse = interface(IURLResponse)

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{ED07313B-324B-448F-84AD-F199D38981DA}") IHTTPResponse  : public System::Net::Urlclient::IURLResponse

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
System.Net.HttpClient.pas
System.Net.HTTPClient.hpp
System.Net.HttpClient System.Net.HttpClient


説明

HTTPResponse 用のインターフェイスです。

関連項目